Noua ședință extraordinară a CLM Târgoviște, din ziua de 9 noiembrie 2020

Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian STAN, având în vedere:

  • Ordinul nr. 681/05.11.2020 emis de Prefectul Județului Dâmbovița privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Municipiului Târgoviște, Județul Dâmbovița;
  • Prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;
  • Prevederile H.G. nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea pandemiei de COVID-19;
  • Prevederile H.G. nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;
  • Prevederile HCL nr. 152/30.06.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Municipal Târgoviște;
  • Prevederile art. 133 alin (1), art. 134 alin. (1), lit. a), alin. (3), lit. (a), alin. (5)și art. 135 alin. (4) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
  • În temeiul art. 196, alin. (1) lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
  • Se convoacă Consiliul Local Municipal Târgoviște, în ședință extraordinară, cu convocare de îndată, în ziua de 9 noiembrie 2020, ora 9,00.

Ședința Consiliului Local Municipal Târgoviște se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință, în conformitate cu prevederile HCL nr. 152/30.00.2020 privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Târgoviște.

  1. Pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind alegerea comisiei de verificare și numărare a voturilor a Consiliului Local al Municipiului Târgoviște
  2. Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Târgoviște

Vali NIȚU

 

Comenteaza articolul

Adresa de e-mail nu va fi publicata. Campurile marcate cu (*) sunt obligatorii.