23 noiembrie 2020 – ședință extraordinară

Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian STAN, având în vedere:

  • Prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;
  • Prevederile H.G. nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea pandemiei de COVID-19;
  • Prevederile HCL nr. 152/30.06.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Municipal Târgoviște;
  • Prevederile art. 133 alin (1), art. 134 alin. (1), lit. a), alin. (3), lit. (a), alin. (5)și art. 135 alin. (4) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
  • În temeiul art. 196, alin. (1) lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
  • Se convoacă Consiliul Local Municipal Târgoviște, în ședință extraordinară, în ziua de 23 noiembrie 2020, ora 9,00.

Ședința Consiliului Local Municipal Târgoviște se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință, în conformitate cu prevederile HCL nr. 152/30.00.2020 privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Târgoviște.

Pe ordinea de zi:

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 360/26.09.2019 privind asocierea unității administrativ-teritoriale Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local al Municipiului Târgoviște cu Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, pentru realizarea în comun a investiției „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgoviște”, lotul 1.
  2. Proiect de hotărâre privind suspendarea raporturilor contractuale cu operatorii economici din incinta Cupolei Pieței 1 Mai, ca urmare a prelungirii stării de alertă și a măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea pandemiei de COVIS-19.

Vali NIȚU

 

 

 

Comenteaza articolul

Adresa de e-mail nu va fi publicata. Campurile marcate cu (*) sunt obligatorii.