Fără drumuri inutile, fără cozi la ghișee, fără timp pierdut, fără dosare cu șină!

Fără drumuri inutile, fără cozi la ghișee, fără timp pierdut, fără dosare cu șină!

Primarul Municipiului Târgoviște, Daniel Cristian STAN a făcut unele precizări cu privire la digitalizarea integrală și debirocratizarea activității Primăriei Municipiului Târgoviște, în beneficiul cetățenilor: „Am semnat contractul de finanțare europeană în vederea realizării proiectului cu titlul „Servicii de integrare și dezvoltare pentru digitalizarea activității Primăriei Municipiului Târgoviște”! Obiectivul general al proiectului vizează consolidarea capacității instituționale în ceea ce privește exercitarea atribuțiilor prevăzute de OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, prin implementarea de măsuri pentru îmbunătățirea procesului decizional și a planificării strategice și de digitalizare, menite să ajute la standardizarea modului de lucru și a activităților specifice, la creșterea gradului de interoperabilitate a sistemelor informatice și interconectarea cu ceilalți actori care operează sisteme informatice compatibile, atât din perspectiva „back-office”, cât și din perspectiva „front office”.

În linii mari, aplicațiile proiectului au în vedere următoarele aspecte:

✅– registratură electronică automatizată;

✅– arhivă electronică automatizată;

✅– implementarea unui circuit electronic al documentelor, semnătură electronică și identitate electronică;

✅– relația online cu cetățenii, indiferent că discutăm despre aspecte care țin de urbanism, taxe și impozite locale, stare civilă, etc., practic orice cerere putând fi depusă și soluționată online, fiind generat un ecosistem digital interinstituțional, interconectat si interoperabil, pentru asigurarea accesului online la serviciile gestionate de primărie;

Valoarea proiectului este de aproximativ 4.000.000 lei, iar finanțarea este asigurată prin fonduri europene, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA).

Vali NIȚU

Share this content:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.