COMUNICAT DE PRESĂ

                    COMUNICAT DE PRESĂ

“PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

                                                                                                          Târgoviște, martie 2023

CONSTRUIREA DE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE PENTRU COLECTAREA SELECTIVĂ A DEȘEURILOR PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÎMBOVIȚA

  • UAT Municipiul Târgoviște

Titlu apel de proiecte: PNRR/2022/C3/S/I.1.B Construirea de insule ecologice digitalizate

Obiectivele proiectului:

Obiectiv general: Accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în România cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile și tranziției la economia circulară.

 Obiectiv specific: Dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară.

         Prin proiect se propune înființarea și dotarea a 100 insule ecologice digitalizate supraterane încasetate cu 5 containere de câte 1.1 metri cubi pentru colectarea separată a deșeurilor municipale (deșeuri de hârtie și carton, deșeuri de plastic și metal, deșeuri de sticlă, deșeuri biodegradabile, deșeuri reziduale).

Valoarea totală a proiectului: 5.854.205 lei.

  • 09.03.2023 – 31.12.2024.
    • C3I1B0122000015.

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

stemaTgv

Târgoviște 130011, Str. Revoluției nr. 1-3,

Tel. (0245)613928;    (0245)611378; Fax (0245)217951,

E-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro, URL: www.pmtgv.ro  

Share this content:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.